netwerkvsverpleeghuis@venvnvs.nl

Over VS VPH

Doelstellingen en activiteiten van het Landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten in het Verpleeghuis

Doelgroep

Het netwerk richt zich op Verpleegkundig Specialisten die werkzaam zijn in het verpleeghuis, waarvan inmiddels 340 bij het netwerk zijn aangesloten.

Hoofddoelstelling

Door de bundeling en uitwisseling van kennis, ervaringen en deskundigheid wil het netwerk een positieve bijdrage leveren aan de positionering en profilering van VS die werkzaam zijn in het verpleeghuis.

Subdoelen en activiteiten

 • Borgen
  Het netwerk wil door samenbundelen van kennis, eenduidigheid in werkwijze en eigen ervaringen de positie van de verpleegkundig specialist in het verpleeghuis borgen en waar nodig verstevigen.
 • Contacten onderhouden
  Het netwerk onderhoud op landelijk niveau contacten met stakeholders die van belang zijn voor de positionering en profilering van de VS in het werkveld, zoals daar zijn: VERENSO, UKON-kennis.
 • Bijdragen leveren
  Het netwerk levert op landelijk niveau een bijdrage aan de inhoudelijke zorgverlening in het verpleeghuis, gevraagd en ongevraagd.
 • Protocollering
  Het netwerk levert een bijdrage als het gaat over de protocollering van de positionering van de VS in het verpleeghuis.
 • Netwerkdag
  Het netwerk verzorgt en faciliteert 2x per jaar een landelijke netwerkdag waar de aangesloten VS van het netwerk in staat worden gesteld kennis te vergaren over inhoudelijke thema┬┤s die betrekking hebben op de medische en verpleegkundige zorgverlening in het verpleeghuis en te netwerken met collega VS. Elke netwerkdag is geaccrediteerd.
 • Deskundigheidsbevordering
  Leden van het netwerk verzorgen op vraag presentaties en deskundigheidsbevordering teneinde bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken

Lid worden?

Interesse gewekt voor een lidmaatschap? Sluit je aan bij het netwerk VS VPH.

Actief op Twitter

Het netwerk VS Vph twittert over de actuele onderwerpen rond ons vakgebied.

Naar Twitter

Contact

Om lid te worden van ons netwerk, het opgeven voor een netwerkdag en voor vragen kunt u contact opnemen per email.

Contact opnemen