[email protected] Leden

Over VS VPH

Het Netwerk Verpleegkundig Specialisten in het Verpleeghuis valt onder de V&VN Verpleegkundig Specialisten (VS), een afdeling van beroepsorganisatie V&VN (Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland). 

Doelgroep

Het netwerk richt zich op verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in het verpleeghuis, waarvan inmiddels bijna 500 bij het netwerk zijn aangesloten.

Missie

Wij inspireren en dragen bij aan de professionalisering van verpleegkundig specialisten werkzaam in het verpleeghuis.  

Visie

Verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis zijn gebaat bij een specifiek netwerk welke gericht is op het specialisme ouderenzorg.

Doelstelling

Leden ervaren dat zij baat hebben bij het netwerk door het benutten en uitwisselen van de expertise van ons netwerk.

Subdoelen en activiteiten

 • Borgen
  Het netwerk wil door samenbundelen van kennis, eenduidigheid in werkwijze en eigen ervaringen de positie van de verpleegkundig specialist in het verpleeghuis borgen en waar nodig verstevigen.
 • Contacten onderhouden
  Het netwerk onderhoud op landelijk niveau contacten met stakeholders die van belang zijn voor de positionering en profilering van de VS in het werkveld, zoals daar zijn: VERENSO, UKON-kennis, V&VN VS en SKILZ.
 • Bijdragen leveren
  Het netwerk levert op landelijk niveau een bijdrage aan de inhoudelijke zorgverlening in het verpleeghuis, gevraagd en ongevraagd.
 • Protocollering
  Het netwerk levert een bijdrage als het gaat over de protocollering van de positionering van de VS in het verpleeghuis.
 • Netwerkdag
  Het netwerk verzorgt en faciliteert tweemaal per jaar een landelijke netwerkdag waar de aangesloten VS van het netwerk in staat worden gesteld kennis te vergaren over inhoudelijke thema┬┤s die betrekking hebben op de medische en verpleegkundige zorgverlening in het verpleeghuis en te netwerken met collega VS. Elke netwerkdag is geaccrediteerd.
 • Deskundigheidsbevordering
  Leden van het netwerk verzorgen op vraag presentaties en deskundigheidsbevordering teneinde bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Lid worden?

Interesse gewekt? Bekijk de voordelen van het lidmaatschap.

Meer over het lidmaatschap