[email protected] Leden

Over VS VPH

Het Netwerk Verpleegkundig Specialisten in het Verpleeghuis valt onder de V&VN Verpleegkundig Specialisten (VS), een afdeling van beroepsorganisatie V&VN (Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland). 

Doelgroep

Het netwerk richt zich op verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in het verpleeghuis, waarvan inmiddels bijna 500 bij het netwerk zijn aangesloten.

Missie

Wij inspireren en dragen bij aan de professionalisering van verpleegkundig specialisten werkzaam in het verpleeghuis.  

Visie

Verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis zijn gebaat bij een specifiek netwerk welke gericht is op het specialisme ouderenzorg.

Doelstelling

Leden ervaren dat zij baat hebben bij het netwerk door het benutten en uitwisselen van de expertise van ons netwerk.

Subdoelen en activiteiten

 • Professionaliseren & Prioriteren
  Het netwerk wil door samen bundelen van kennis, faciliteren van uitwisseling in werkwijzen en eigen ervaringen de positie van de verpleegkundig specialist in het verpleeghuis borgen en waar nodig verstevigen.
 • Netwerk versterken
  Het netwerk onderhoud op landelijk niveau contacten met stakeholders die van belang zijn voor de positionering en profilering van de VS in het werkveld, zoals daar zijn: VERENSO, UKON-kennis, V&VN VS en SKILZ.
 • Positioneren op landelijk niveau
  Het netwerk levert op landelijk niveau een bijdrage aan de inhoudelijke zorgverlening in het verpleeghuis, gevraagd en ongevraagd.
 • Positioneren in richtlijnen
  Het netwerk levert een bijdrage als het gaat over de richtlijn ontwikkeling op inhoud en van de positionering van de VS in het verpleeghuis.
 • Ontmoeten en delen
  Het netwerk verzorgt en faciliteert één of tweemaal per jaar een landelijke dag waar de aangesloten VS van het netwerk in staat worden gesteld kennis te vergaren over inhoudelijke thema´s die betrekking hebben op de medische en verpleegkundige zorgverlening in het verpleeghuis en te netwerken met collega VS. Dit kan in de vorm van een congres of netwerkdag. Elke netwerkdag of congres is geaccrediteerd.
 • Voor en door leden
  Leden van het netwerk verzorgen op vraag presentaties, webinars en andere vormen van deskundigheidsbevordering teneinde bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Lid worden?

Interesse gewekt? Bekijk de voordelen van het lidmaatschap.

Meer over het lidmaatschap