[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Webinar: handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid  

Op donderdag 28 maart kun je van 15.30-16.30 uur het webinar volgen over de SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid. Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de inhoud van de handreiking. Na afloop van de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers.  

Programma 

15.15-15.30 uur      Inloop en toelating tot het webinar 

15.30 – 15.35 uur   Welkom en opening  
                                door Marieke van der Waal, directeur SKILZ  

15.35 – 15.45 uur   Aanleiding en context van de handreiking  
                               door Prof. dr. C.M.P.M. (Cees) Hertog, specialist ouderengeneeskunde,  
                               hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg 

15.45 – 16.00 uur   Beslisvaardigheid in de VG-sector – in de praktijk 
                               door Drs. C.L. (Chris) den Besten, gz-psycholoog, orthopedagoog 
 
16.00 – 16.15 uur  Beslisvaardigheid in de ouderenzorg – in de praktijk 
                               door Dr. S. (Saskia) Teunisse, klinisch psycholoog, klinisch  
                               neuropsycholoog, hoofdopleider profielopleiding ouderenpsychologie 

16.15-16.30 uur    Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers  

Voor wie? 
Het webinar is bedoeld voor iedereen die in de langdurige zorg werkzaam is en te maken heeft met beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid.  

Geïnteresseerd? 
Aanmelden kan via deze link. Na aanmelding krijg je een bevestiging en de link voor het webinar toegestuurd. Deelname is gratis. 

Achtergrond 
De SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid is op 19 december gepubliceerd op ons platform Richtlijnen Langdurige Zorg www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. Het doel van deze handreiking is om handvatten aan zorgverleners te bieden voor een zo optimaal mogelijke ondersteuning van cliënten bij het nemen van beslissingen. De handreiking gaat in op het signaleren van ondersteuningsbehoefte(n) bij het nemen van beslissingen, het daadwerkelijk bieden van beslissingsondersteuning, maar ook op het beoordelen van wilsbekwaamheid. 

VS VPH op Twitter