[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Webinar over reutelen & schouwen: met maar liefst 231 aanwezigen!

Woensdag 17 januari vond het jaarlijkse webinar van het netwerk VS in het Verpleeghuis plaats (dit was de editie van 2023 die we door omstandigheden moesten verplaatsen). Met ruim 200 aanwezigen was het een zeer goed bezocht webinar.

Geopend door Marjolijn Broers, netwerkvoorzitter over de huidige stand van zaken van het netwerk. Met een ledenstand van 597 voor aanvang van het webinar konden we aankondigen dat het 600e lid gratis toegang krijgt tot de congresdag in april.. Daarover binnenkort meer!

Een boeiende presentatie van Jet van Esch, SO bij Laurens en onderzoeker bij het Erasmus MC, over haar onderzoek naar Reutelen in de Stervensfase. Naast significante uitkomsten over het preventieve gebruik van butylscopolamine om reutelen te voorkomen, was in haar onderzoek uitgebreid aandacht voor hoe het voor patiënten in de stervensfase en naasten is om deel te nemen aan onderzoek. Een boeiende presentatie met mooie uitwisseling van vragen en antwoorden.

Door de uitval van de door griep gevelde Francis Bolle was er kort aandacht voor het onderwerp Schouwen door VS en PA in de langdurige zorg. Het onderzoek uit 2023 wordt nog gevolgd door verdere stappen, maar deze zijn nog niet bekend. Door de val van het kabinet zal het tijdspad van deze ontwikkeling ook vertragen. Wel zullen bestuursleden van het netwerk aansluiten bij verdere gesprekken met VWS en overige betrokken partijen. Zodra er meer bekend is zullen we dit uiteraard met jullie delen.

Erik Dierink, bestuurslid van het netwerk heeft als vervanging bij het uitvallen van Francis een toelichting gegeven op de nieuw te verschijnen richtlijn ‘Bewust stoppen met eten en drinken’. Deze richtlijn is verschenen op 24 januari. Erik was lid van de werkgroep die deze richtlijn heeft herzien. Aandacht voor de rol van de verpleegkundig specialist als medisch behandelaar. Ook hier een mooie uitwisseling van vragen en antwoorden.

Ter afsluiting: dé save the date voor het congres van het netwerk op dinsdag 16 april 2024: Paradijsvogels in het Verpleeghuis, met aandacht voor bijzondere doelgroepen.

Graag tot ziens in april!

VS VPH op Twitter