[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Advies capaciteitsorgaan: jaarlijks 474 nieuwe VS AGZ laten instromen!

Afgelopen week is vanuit het capatiteitsorgaan een plan voor 2024-2027 gepubliceerd. Hierbij wordt geadviseerd om in 2024 t/m 2027 jaarlijks 286 personen in te laten stromen in de opleiding tot PA en 474 personen in de opleiding tot VS-AGZ. Hierbij is vooral een noodzaak in de ouderenzorg een grote noodzaak voorzien: jaarlijks zullen er 213 VS AGZ opgeleid moeten worden om aan deze noodzaak te voldoen. In 2017 t/m 2021 zijn er ‘slechts’ 78 VS AGZ opgeleid in de VVT.

Lees verder op: Capaciteitsplan 2024-2027 Deelrapport 9 Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg

Toevoeging 26-01-2023:

Hierbij is het ook van belang om te realiseren dat de subsidie voor het opleiden van een VIOS omhoog gaat. Lees hierover verder in de kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/25/kamerbrief-wijziging-van-de-subsidieregeling-opleiding-tot-advanced-nurse-practitioner-en-opleiding-tot-physician-assistant-in-verband-met-verlenging-van-de-werkingsduur-en-verhoging-van-het-subsidiebedrag

VS VPH op Twitter