[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Onderzoek: zet de VS in als Wzd-functionaris

Conclusie van het onderzoek: “Op basis van de pilot kan worden gesteld dat de VS competenties bezit die nodig zijn om de rol van Wzd-functionaris in te kunnen vullen wat als ‘ter zake kundig’ gelabeld kan worden. Een overstijgende, kritische en analytische blik die nodig is om een goed beeld te krijgen van de zorgsituaties die aan de Wzd-functionaris worden voorgelegd, wordt toegedicht aan de VS. Het verpleegkundig referentiekader geeft hier een extra dimensie aan, met name in het coachen/ondersteunen van het zorgteam/de zorgverantwoordelijke in het doorvoeren van de Wzd en de kennis en ervaring van de VS met niet medicamenteuze alternatieven voor onvrijwillige zorg. Dit wordt door alle betrokkenen in dit onderzoek benoemd.

De breed gedragen bevinding dat de VS overleg pleegt indien nodig, geeft aan dat de VS bewust bekwaam is en de mogelijkheden en grenzen van de eigen deskundigheid goed in kan schatten. Een mandaatconstructie heeft hierdoor geen toegevoegde waarde.”

Lees verder op: https://www.venvn.nl/nieuws/verpleegkundig-specialisten-kunnen-prima-de-noodzaak-van-onvrijwillige-zorg-toetsen/

Of lees het volledige rapport:

VS VPH op Twitter