[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

'Een rol bij de lijkschouw' voor de VS?

Op 4 November 2021 zijn er vijf kamervragen gesteld over de rol bij de lijkschouw door Van den Hil en Strolenberg aan de ministers van VWS:

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel Een rol bij de lijkschouw in het NAPA Magazine?
Vraag 2 Bent u ook bekend met de beantwoording van de toenmalige Minister voor Medische Zorg (Van Ark), op eerdere Kamervragen die gesteld waren over het laten uitvoeren van de lijkschouw door physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en)?
Vraag 3 Zijn er inmiddels gesprekken geweest met de relevante beroepsgroepen, zoals Minister van Ark aangegeven had in genoemde eerdere beantwoording op Kamervragen, om taakherschikking ten aanzien van de lijkschouw eventueel mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de resultaten van deze gesprekken?
Vraag 4 Wat is het resultaat van de algehele verkenning die het ministerie, zoals aangegeven in de genoemde eerdere beantwoording op Kamervragen, heeft uitgevoerd om de mogelijkheid tot taakherschikking te onderzoeken?
Vraag 5 Bent u van mening dat, uiteraard met behoud van de benodigde kwaliteit, taakherschikking op het terrein van de lijkschouw een bijdrage kan leveren in het opvangen van het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en gemeentelijke lijkschouwers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiervoor nodig?

Lees verder op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z19441&did=2021D41777

VS VPH op Twitter