[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Volledig programma congres GROEI op 18 April!

Op 18 April organiseert het netwerk het congres GROEI! met voor het eerst een plenair onderdeel én aparte sessies. Zo hoopt het netwerk elkaar op verschillende manieren te ontmoeten en inspireren om met elkaar te kunnen groeien. Kom daarom ook 18 April 2023 naar De Basiliek in Veenendaal* en meld je hier aan! Het programma die dag:

09.45   Inloop met koffie en thee

10.15    Welkom door de dagvoorzitter

10.30    Positie creëren én pakken: de verpleegkundig specialist als erkend regiebehandelaar!

De toename in zorgvragen en schaarste in SO, GZ-psychologen en middelen is bij uitstek hét momentum voor de verpleegkundig specialist om met al zijn/haar kennis en toerusting hun wezenlijke rol te pakken. A. Reinders, voormalig zorgbestuurder

11.00    Maaltijden en maaltijdbeleving: kwaliteit van leven

Uit onderzoek blijkt dat investeren in maaltijden binnen zorginstellingen loont als het gaat om gezondheidswinst en welbevinden. Aandacht voor de kwaliteit en presentatie van de maaltijden, de participatie, zelfredzaamheid en eigen keuze van de bewoner leveren positieve resultaten op. W. Erdhuizen, Verpleegkundig Specialist AGZ en SI-therapeut

11.45    Rol van de VS in de verbinding tussen praktijk en wetenschap in de ouderenzorg

Voorbeelden van academische netwerken in de ouderenzorg vanuit het UNO-UMCG en het UNC-ZH, twee van de Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO). M. Feenstra, Senior onderzoeker UNO-UMCG en P. Tasseron-Dries, Verpleegkundig Specialist AGZ en PhD student  

12.30 – 13.30 Lunchen, ontmoeten en posterpresentaties

Ronde 1               13.30 – 14.30

A             “Buiten de bestaande kaders” De VS als deelnemer aan de kaderopleiding GRZ

Als pilot hebben deze sprekers afgelopen 1,5 jaar mogen deelnemen aan de kaderopleiding GRZ. Zij delen met jullie ervaringen over de opleiding, het curriculum en wat het heeft opgeleverd als VS. Én over de kwaliteitsopdracht als inkijkje in de opleiding. In de hoop en verwachting dat er nog vele collega’s zullen volgen als “kadercursist GRZ”. J. Tazmi, M. Hattink en S. Broekstra, Verpleegkundig Specialisten AGZ

B             Leergang als inspiratie tot GROEI

De leergang Strategie en Positionering voor de VS is een inspiratie tot groei. Deelnemers vertellen over hun ervaringen aan de hand van onderwerpen zoals lijkschouw, samenwerking en beleid VS/PA en de winst van verkenning van nieuwe werkvelden. M. Verschuren, Verpleegkundig Specialist AGZ en I. Sterk Verpleegkundig Specialist AGZ en docent MANP

Ronde 2               14.45 – 15.45

C             ‘Je ziet het pas, als je het doorhebt’.

Het ECG is een weergave van de elektrische activiteit van het hart. Wanneer je weet hoe dit werkt, is de interpretatie ervan een eitje! E. Dijkema, Specialist Ouderengeneeskunde

D             De Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie: Wat is er nieuw en waarom is deze richtlijn van meerwaarde?

Er is een regierol voor de VS afgestemd in de leidraad indicatiestelling palliatieve sedatie (V&VN). Nieuwsgierig naar welke handvatten nodig zijn voor de uitvoering van palliatieve sedatie, naar de diverse vormen zijn van palliatieve sedatie? Wat zetten we in binnen het verpleeghuis, en waarom is intermitterende sedatie zo passend bij onze kwetsbare ouderen? T. van Wijnen, Verpleegkundig Specialist AGZ

16.00    Uitreiking posterprijs

16.15    Groeiende afsluiting door de dagvoorzitter

Hopelijk tot ziens in Veenendaal!

*Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal

VS VPH op Twitter