[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Webinar vrijheid en veiligheid: een succes!

Netwerk VS verpleeghuis organiseerde donderdagmiddag 24 November 2022 het webinar vrijheid en veiligheid in het verpleeghuis.

Gastspreker Daphne Mensink (Sensire) deelde haar ervaringen met betrekking tot het het openen van de deuren van de verpleeghuizen. Wat is daarvoor nodig?
“Veel moed, samenwerking, steun van bestuur, visie op vrijheid, ambassadeurs, aangepaste kijk op organisatie van zorg voor mensen met dementie, een maatschappelijk gedragen en gedeelde verantwoordelijkheid”. Daphne maakte duidelijk dat ruimte voor mensen met dementie meer is dan de deuren van het slot halen. Laagdrempelig en enthousiast vertelde ze over alle nuances en lessen uit de praktijk. De interesse vanuit de VS verpleeghuis bleek uit de vele vragen. Het interactieve karakter was weer heerlijk typerend voor de leden van het netwerk.

Marjolijn Broers, de voorzitter van het netwerkbestuur, nam daarna het woord en leidde de leden door de werkzaamheden van het bestuur. De nadruk komt op positionering en verdere professionalisering van de VS.


Juul Lavrijsen mocht haar onderzoek (gesteund door Marleen Lovink) promoten en is op zoek naar VS in het verpleeghuis die werkzaamheden in de eerste lijn hebben.


Onze spreekmeester Erik Dierink vlocht de webinar op ontspannen wijze aan elkaar, waarvoor dank. Het bestuur bedankt Ikrame Serghine voor haar onmisbare hulp vanuit V&VN Academy.

En.. Het netwerkbestuur wilt graag alvast de save the date voor 18 April 2023 eruit doen: want dit wordt een congresdag (netwerkdag) in de ons bekende Basiliek in Veenendaal om elkaar (eindelijk weer) te ontmoeten, we hopen elkaar daar te zien!

VS VPH op Twitter