[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Webinar toekomstige zorg in het verpleeghuis: een succes!

Donderdagochtend 14 April 2022 namen een heel aantal leden deel aan het webinar toekomstige zorg in het verpleeghuis, georganiseerd door het netwerkbestuur V&VN VS Verpleeghuis. Met een divers programma werd er afgetrapt met een update over de recent ontwikkelde ‘Handreiking Samenwerking en Taakherschikking in de Ouderenzorg’ door onze voorzitter Marjolijn Broers.

Daarna gaf bestuurslid Corinne van den Dool een toelichting op het meerjarenplan van het netwerkbestuur. Hierbij werden ook de missie en visie gedeeld. Corinne beschreef de missie, opgesteld in het najaar 2021: “Wij inspireren en dragen als netwerk bij aan de professionalisering van verpleegkundig specialisten werkzaam in het verpleeghuis”. Daarna gaf zij toelichting over de visie van het netwerk waarbij centraal staat dan verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis gebaat zijn bij een specifiek netwerk welke gericht is op het specialisme ouderenzorg. Dat gaan we doen door actiegericht te werken aan drie doelen:

  1. 2022: Binnen de verpleeghuiszorg is de VS een bekende functie voor iedereen(cliënten/naasten/collega’s/stakeholders).
  2. 2025: De VS oefent haar beroep in de volle breedte uit volgens het beroepsprofiel in het verpleeghuis en daar buiten.
  3. 2030: De VS wordt gezien als dé professional die zich richt op gezondheid, het functioneren& kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere.

Vervolgens begeleidde Danny Heessels na een korte pauze de deelnemers naar het onderdeel zorgtechnologie waarbij Michiel Klitsie als technisch geneeskundige en Saskia ten Hoopen als VS GGZ en bestuurslid in gesprek gingen over de toekomst met technologie in het verpleeghuis.

Samen met de deelnemers zijn Michiel en Saskia in gesprek gegaan over het verleden, het heden en de toekomst van zorgtechnologie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren gericht op thuiszorg en verpleeghuis, cliënten en medewerkers, wens en noodzaak, welzijn en medische inzet en natuurlijk ook over de randvoorwaarden waar je aan moet denken bij zorgtechnologie. Kortom, zorgtechnologie heeft de toekomst maar wij zijn aan zet!

Heb je het webinar gemist? Jammer! Maar niet getreurd, we hopen in het najaar weer een fysieke netwerkdag te organiseren! Heb je ideeën voor de netwerkdag, inhoudelijk of organisatorisch? Laat het ons weten en werk samen met het bestuur aan een succesvolle netwerkdag! Via: [email protected]

VS VPH op Twitter