[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Handreiking ‘samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’ vastgesteld!

Donderdag 31 maart 2022 hebben Verenso, V&VN VS en NAPA met elkaar geproost op de samenwerking en het tot stand komen van de gezamenlijke handreiking: ‘samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’.

Er is een langere tijd hard gewerkt aan de Handreiking Samenwerking en Taakherschikking in de Ouderenzorg tussen de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de Verpleegkundig Specialist (VS) en/of de physician assistant (PA). Alle partijen zijn trots op het eindresultaat en hopen hiermee aan de vragen over samenwerking en taakherschikking uit het veld te voldoen. 

Inge Rinzema, Voorzitter V&VN VS en Verpleegkundig Specialist in de ouderenzorg over de handreiking: “Deze handreiking geeft praktische en duidelijke handvatten hoe door middel van samenwerking tussen SO, VS en PA taakherschikking in de ouderenzorg vorm kan krijgen. Het gaat uit van ieders expertise en kracht, met als uitgangspunt  1 + 1 = 3. De handreiking beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe deze samenwerking er uit zou kunnen zien, waarbij aandacht is voor zaken als complexiteit van zorg, deskundigheid en juridische aspecten. Ik ben ervan overtuigd dat deze handreiking de samenwerking tussen SO, VS en PA verder op weg gaat helpen en dat dit daarmee de kwaliteit van zorg ten goede komt. “

Voor het volledige bericht en de handreiking: https://venvnvs.nl/2022/04/04/handreiking-samenwerking-en-taakherschikking-ouderenzorg-vastgesteld/

Ook tijdens het webinar van 14 April zal dit onderwerp kort aan bod komen bij de toekomst van ons netwerk VS VPH. Nog niet aangemeld? Doe dat gauw en we maken er een toekomstbestendige ochtend van!

VS VPH op Twitter