[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

In gesprek met de voorzitter van het netwerk VS VPH: Marjolijn!

“Als netwerk VS VPH hebben we een enorme kans om te verbinden en ons te positioneren als verpleegkundig specialisten in de ouderenzorg. De verpleegkundig specialist ziet de cliënt door het ene brillenglas als verpleegkundige en het andere als medisch behandelaar. Hierdoor wordt de cliënt als geheel mens gezien en kunnen we onze behandeling beter laten aansluiten bij de cliënt en het zorgteam.”

Marjolijn Broers-Onkenhout is verpleegkundig specialist AGZ en sinds najaar 2021 voorzitter van het Netwerk VS VPH. Marjolijn neemt het stokje over van onze vorige voorzitter Inge Rinzema op een mooi moment: “Toen ik een aantal jaren geleden bij het netwerkbestuur kwam, richtten we ons vooral op de netwerkdagen en ook al wel op richtlijnen, maar nu zijn we ons steeds meer aan het ontwikkelen in een professioneel netwerk en als gesprekspartner bij andere partijen in de zorg. Dit geeft mogelijkheden in de samenwerking met V&VN VS waarbij de expertise van ons netwerk goed ingezet wordt.” De bekendheid van de verpleegkundig specialist in de maatschappij is een belangrijk onderdeel van de positionering en profilering van de verpleegkundig specialist. Er wordt steeds regelmatiger onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde en de grote potentie die de verpleegkundig specialist biedt (1, 2). Inmiddels heeft het netwerk bijna 500 leden, allemaal verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in het verpleeghuis.

De komende jaren, met Marjolijn als voorzitter, hoopt het netwerk zich nog verder te professionaliseren. Hoe dit er bijvoorbeeld uit kan zien noemt Marjolijn: “ik zou bijvoorbeeld graag onze leden individueel willen benaderen met de vraag wat is jouw expertise en wat zou je kunnen betekenen voor het netwerk? Zo kan je verpleegkundig specialisten met elkaar in contact brengen en van elkaars kennis gebruik maken. Hierdoor kunnen we de expertise vanuit het netwerk beter inzetten en meer invloed uitoefenen op ontwikkelingen.”

De expertise in kaart brengen van verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in het verpleeghuis staat op de agenda van het netwerkbestuur. Marjolijn vervolgt: “In mijn vorige werk was ik de derde verpleegkundig specialist, maar als enige op de locatie. Ik had toen wel behoefte om meer contact te hebben in maar ook buiten mijn organisatie met verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis. Altijd heb ik al de behoefte gehad om de verpleegkundig specialist en onze toegevoegde waarde meer bekend te maken en uit te dragen. Om ook buiten het verpleeghuis het grotere geheel te zien. Later bleek dat ik het heel leuk vind om nog verder overstijgend na te denken, bijvoorbeeld in een bijeenkomst met de NZa over de uitdaging om toekomstbestendige ouderenzorg te leveren.

“Mijn inzet voor het netwerk in combinatie met mijn werk in het verpleeghuis, waar ik mijn inspiratie haal uit het contact met cliënten, is voor mij ideaal en een geweldige uitdaging”

Want dat is waar we als verpleegkundig specialisten aan werken, de juiste zorg op de juiste plek voor de juiste cliënt door de juiste zorgverlener. Marjolijn is ook betrokken bij de ontwikkeling van het document ‘handreiking taakherschikking ouderenzorg’. “We hebben elkaar heel hard nodig. Verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en alle zorgverleners om elkaar beter te vinden in ieders expertise. Het is een ingewikkelde puzzel om de ouderenzorg goed in te richten voor onze ouderen.” En ondanks dat we ons allemaal, zeker tijdens de corona, soms laten verleiden in de waan van de dag, willen we bijdragen aan die puzzel als Netwerk VS VPH om gezamenlijk op te trekken in de professionalisering en profilering van ons vak. Want als verpleegkundig specialist in het verpleeghuis zijn we er voor de cliënt, diens naasten en het zorgteam, zijn we een samenwerkingspartner voor alle collega’s en zijn we er voor elkaar.

Als bestuur van het netwerk verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis wensen wij alle collega’s goede laatste dagen van 2021, een mooie jaarwisseling en een verbindend 2022. Het belooft een jaar te worden met uitdagingen op allerlei gebieden, maar samen kunnen wij dit aan. Door te blijven communiceren, samen te werken en te blijven geloven in een mooie bijdrage aan ons fantastische vak!

(1) Van Dusseldorp L, Groot M, Adriaansen M, Van Vught A, Vissers K, Peters J. What does the Nurse Practitioner mean to you? A patient oriented qualitative study in oncological/ palliative care. Journal of Clinical Nursing; doi: 10.1111/jocn.14653.

(2) https://zorgmasters.nl/uitgelicht/veel-potentie-voor-pa-en-vs-in-veranderend-zorglandschap/

VS VPH op Twitter