[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Laatste week: Onderzoek naar benodigde opleidingscapaciteit voor VS en PA

Tot 30 November 2021 worden alle Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants opgeroepen om deel te nemen aan het onderzoek door het capaciteitsorgaan, zo staat er op de website:

“In steeds meer organisaties zijn Physician Assistants (PA’s) en Verpleegkundig Specialisten (VS’en) werkzaam. Het ministerie van VWS wil graag advies over de benodigde opleidingscapaciteit in de MPA- en MANP-opleidingen. Zodat er nu voldoende PA’s en VS’en worden opgeleid om ook in de toekomst aan de zorgvraag te voldoen.

Dit advies wordt opgesteld door het Capaciteitsorgaan, in samenwerking met PA’s, VS’en, hogescholen, praktijkopleidingsinstellingen en zorgverzekeraars. Om een goed advies op te kunnen stellen laat het Capaciteitsorgaan onderzoek doen onder alumni van de opleidingen tot PA en VS. Hiermee worden de beroepsgroep en de loopbanen van PA’s en VS’en in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan.

Voor het onderzoek worden alumni van alle Nederlandse opleidingen tot PA en VS per e-mail benaderd met de vraag om een enquête in te vullen. Ook alumni die nog niet, of niet meer, werkzaam zijn als PA of VS worden met nadruk gevraagd om de enquête in te vullen. Alle respons is belangrijk voor het onderzoek!”

Doe mee: https://regioplan.survalyzer.eu/xyaxpvqmjq?l=nl

VS VPH op Twitter