[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

De geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is gepubliceerd. Geen inhoudelijk wijzigingen; wel aanpassingen die voortvloeien uit afgeronde ontwikkelopdrachten uit de originele versie van het kwaliteitskader en andere besluiten die de stuurgroep genomen heeft in de afgelopen jaren. 

Jullie vinden de geactualiseerde versie op de themapagina verpleeghuiszorg op de V&VN website:

https://www.venvn.nl/thema-s/verpleeghuiszorg/

VS VPH op Twitter