[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Een pilletje minder? Optimaliseren van cardiovasculaire preventie

 Verplaatst van 13 april naar 18 mei 2021
 14.00 – 16.00 uur
 Online bijeenkomst. Meer info en inschrijven: zie link onderaan.

Veel ouderen gebruiken medicatie om hart- en vaatziekten te voorkomen. Maar hoe geschikt zijn die nog als er zich meerdere gezondheidsproblemen aandienen? Het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) doet hier onderzoek naar.

Op dinsdag 13 april vertellen onderzoekers tijdens de online Zoek het uit-bijeenkomst over de resultaten. Je krijgt inzicht in de factoren die een rol spelen bij de geschiktheid van cardiovasculaire preventieve medicatie en in de afwegingen die je kunt maken om deze te starten, te stoppen of te continueren.

De onderzoekers geven achtergrondinformatie over cardiovasculaire preventieve medicatie bij ouderen, gaan in op de (inter)nationale richtlijnen en presenteren recente onderzoeksresultaten. Aan de hand van casuïstiek wordt de geschiktheid van cardiovasculaire medicatie bediscussieerd en presenteren zij een onderzoeksdesign naar de afbouw van antihypertensiva.

https://www.kennisinfrastructuurlangdurigezorg.nl/agenda/een-pilletje-minder-optimaliseren-cardiovasculaire-preventie/

VS VPH op Twitter