[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Wet zorg en dwang: wijziging AMvB zorg en dwang inzake 'gelijkgestelde aandoeningen'

Bijgaand treffen jullie ter informatie de wijziging van de AMvB (Besluit Zorg en Dwang PG en VG) aan, waarmee het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en NAH onder de Wet zorg en dwang komen te vallen, indien deze ziekten of letsel een neurocognitieve stoornis veroorzaken met daaruit voortkomende significante beperkingen overeenkomstig die van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Denk hierbij aan dezelfde gedragsproblemen en/of regieverlies die met zich meebrengen dat een patiĆ«nt vergelijkbare zorg nodig heeft als iemand met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan is de Wvggz voor patiĆ«nten met deze ziekten of letsel van toepassing. Vooruitlopend op deze formele wijziging werd vanaf 1 januari jl. al in lijn hiermee gehandeld, maar dit heeft in de afgelopen maanden wel tot een aantal rechtszaken geleid. De formele wijziging zorgt nu voor duidelijkheid. 

VS VPH op Twitter