[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Behandelpaspoort

Mensen hebben steeds meer behoefte aan het voeren van regie over behandeling en zorg. Behandelaren als huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en wijkverpleegkundigen missen echter vaak een geschikt handvat om deze behandelwensen te bespreken. Soms komt een ‘wilsverklaring’ ter tafel, iets waar met name mensen in de laatste levensfase mee bezig gaan.

Ester Bertholet, oprichter en arts in de praktijk ouderengeneeskunde Bertholet heeft regelmatig gesprekken in een éerdere fase over behandelwensen met oudere patiënten. Mensen ervaren deze gesprekken als heel fijn, juist omdat de aanleiding niet per sé het nabijkomen van het einde is, maar ‘gewoon’ op een rijtje zetten wat een ouder iemand precies wil. Wel of niet naar het ziekenhuis (met spoed), wel of geen reanimeren, continueren van de controles van de specialisten of liever niet? En wie kan je vertegenwoordigen als je dat (straks) zelf niet meer kan?

Als handvat voor deze gesprekken heb zij het Behandelpaspoort ontworpen; een boekje met vragen waarover je kunt gaan nadenken en praten met je naasten, de huisarts en bv de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige en dat je bij je kunt dragen. Dat voelt heel prettig voor de meeste mensen; het zelf meenemen van een boekje waarin ze in eigen woorden duidelijk hebben verwoord wat ze willen.

EenVandaag heeft van de lancering van het paspoort een mooi item gemaakt, zie ook https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-29-11-2019/ (start bij 10.10) en https://eenvandaag.avrotros.nl/item/radio-eenvandaag-28-11-2019/ (start bij 52.37). Het enthousiasme voor het Behandelpaspoort is groot, in de eerste week werden al 2.000 paspoorten besteld!

Ester ontvangt ook reacties van enthousiaste huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen/VS’en. Een aantal verpleegkundigen heeft gevraagd om voorbeeldpaspoorten zodat ze mensen kunnen attenderen op het bestaan ervan. Ook voor hen blijkt het paspoort een prettig handvat waarmee ze mensen kunnen ondersteunen in het nadenken over hun behandelwensen. Vandaar ook dat ik u mail met de vraag of u wellicht mogelijkheid heeft om uw leden te informeren over het behandelpaspoort.

Op de site www.behandelpaspoort.nl kunt terecht voor een beter beeld van het paspoort.

VS VPH op Twitter