[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Proefschrift; Frail older people: who are they?

Linda Op het Veld promoveert: Frail older people: who are they?

Op woensdag 27 november om 14.00 uur verdedigt Linda Op het Veld, docent en onderzoeker van de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en de academie Mens en Techniek | Biometrie, aan de Universiteit Maastricht haar proefschrift ’ ‘Frail older people: who are they? Frailty screening and profiles’.

Het onderzoeksproject richt zich op het opsporen van kwetsbare ouderen. Linda onderzocht de kwaliteit van vier vragenlijsten die vaak gebruikt worden voor deze screening. 

Screenen op kwetsbaarheid bij ouderen niet aanbevolen

 ‘Screenen op kwetsbaarheid met de onderzochte vragenlijsten uit het proefschrift moet niet gecontinueerd worden.’ Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek van Linda Op het Veld. Vier veelgebruikte vragenlijsten blijken in dit onderzoek niet goed in staat om te voorspellen welke oudere wel en welke niet te maken krijgt met de negatieve gevolgen van kwetsbaarheid. De onderzochte negatieve gevolgen zijn overlijden, ziekenhuisopname en een toenemende afhankelijkheid van anderen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in een periode van twee jaar. Ook het gecombineerd gebruik van de vragenlijsten zorgt niet voor een betere voorspelling. Omdat we niet in staat zijn om de juiste mensen aan te wijzen die risico lopen, zou de screening met deze vragenlijsten in de huidige vorm niet gecontinueerd moeten worden. Dergelijke vragenlijsten worden momenteel vaak door huisartsen en praktijkondersteuners gebruikt.

Unieke samenwerking

Voor dit onderzoek zijn twee jaar lang zo’n 2500 65-plussers gevolgd om inzicht te krijgen in de mate van kwetsbaarheid en de negatieve gevolgen hiervan voor de gezondheid. Om deelnemers te werven is een unieke samenwerking aangegaan tussen de Limburgse GGD’en, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Om de 4 jaar stuurt de GGD een uitgebreide gezondheidsvragenlijst naar een grote groep ouderen in Nederland. In Limburg is een aantal respondenten gevraagd om mee te doen aan vervolgonderzoek rondom kwetsbaarheid. Dit is de eerste keer dat personen naar aanleiding van het GGD-onderzoek in de tijd gevolgd werden, waarmee meer inzicht is verkregen in de gezondheid van deze ouderen.

Promotie

Linda Op het Veld promoveert op woensdag 27 november om 14.00 uur, in de aula van de Universiteit Maastricht, locatie Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht. Geïnteresseerden zijn van harte welkom (aanmelden is niet nodig).

Als je geïnteresseerd bent, kun je bij Linda haar proefschrift opvragen.

Over Linda

Linda is als onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken (Zuyd) en onderzoeksinstituut CAPHRI (Universiteit Maastricht). Daarnaast is ze werkzaam als docent bij de opleiding Mens en Techniek | Biometrie. Linda focust hierbij op het begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek.

Proefschrift Linda Op het Veld

Stellingen proefschrift Linda Op het Veld

VS VPH op Twitter