[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

De impact en organisatie van taakherschikking in de ouderenzorg

Marleen Lovink deelt haar proefschrift en het factsheet behorend bij het proefschrift, getiteld ‘The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people, Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses’. Het doel van de studies in het proefschrift was inzicht krijgen in de impact en organisatie van taakherschikking van specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen naar verpleegkundig specialisten, physician assistants en verpleegkundigen in de ouderenzorg. Hiervoor zijn een systematische literatuurstudie, twee kwalitatieve (focusgroep) interview studies en een multiple-case studie uitgevoerd. De resultaten, conclusies en implicaties van deze studies staan beschreven in het proefschrifthttps://www.globalacademicpress.com/ebooks/marleen_lovink/

Een verkorte weergave hiervan vindt u in het factsheet in de bijlage.

Factsheet proefschrift Marleen Lovink

VS VPH op Twitter