[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Nieuwe richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen.

Bron: Nursing 26 oktober 2018

Op 25 oktober verscheen de nieuwe richtlijn Urineweginfecties bij ouderen. Het is een herziening van de Verenso-richtlijn Urineweginfecties uit 2006.

Thuiswonende ouderen

Nieuw is dat de richtlijn zich ook richt op thuiswonenden ouderen. De richtlijn uit 2006 ging alleen over verpleeghuisgbewoners, maar door de veranderingen in de langdurige zorg blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Daarom heeft Verenso de richtlijn uitgebreid.

Terughoudend met antibiotica

De nieuwe richtlijn is strenger als het gaat om het voorschrijven van antibiotica. In 2015 bleek uit onderzoek dat kwetsbare ouderen vaak overbehandeld worden met antibiotica, met name bij urineweginfecties (UWI’s).* Dat komt onder andere doordat het moeilijk kan zijn de juiste diagnose te stellen als een patiënt cognitieve of communicatieve problemen heeft. Ook kunnen kwetsbare ouderen snel verslechteren. De oude richtlijn liet veel ruimte voor overbehandeling met antibiotica, wat antibioticaresistentie in de hand kan werken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financierde de herziening vanuit het programma Antibioticaresistentie.

Inhoud van de richtlijn

De richtlijn gaat over preventie, diagnostiek en behandeling van urineweginfecties (UWI’s). Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere urine-onderzoek bij mensen met incontinentie, behandelen van UWI’s bij patiënten met een blaaskatheter en voorkomen van recidiverende UWI’s bij kwetsbare ouderen.

https://www.verenso.nl/kwaliteit-en-richtlijnen/richtlijnendatabase/urineweginfecties 

VS VPH op Twitter