[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Polyfarmacie bij ouderen

We hebben er allemaal mee te maken in het verpleeghuis: multimorbiditeit en polyfarmacie.

Voor polyfarmaciepatiënten wordt een periodieke medicatiereview aanbevolen om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Maar wanneer stop je weer met een eerder op basis van richtlijnen voorgeschreven geneesmiddel?

De multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen bevat veel praktische aanbevelingen hiervoor.

MDR Polyfarmacie bij ouderen: polyfarmacie_bij_ouderen

START- en STOPP-criteria bij ouderen: 2015-07-07_start-en_stopp-criteria_zakboekje_2015

Uitwerking Stappenplan (STRIP): stappenplan STRIP

Medstopper, a practical guide to stopping medication in the elderly: StoppingMedicationInTheElderly-ABHBpracticalGuidance_May2013_NHSWales

VS VPH op Twitter