[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Resultaten proef indicatiestelling door zorgaanbieders

Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer de resultaten aangeboden van een door het CIZ verrichte steekproef van dossiers bij zorgaanbieders die deelnemen aan het experiment indicatiestelling. Onder Waardigheid en trots hebben zestien instellingen de ruimte gekregen te experimenteren met indicatiestelling. De zorgverleners brengen de zorgvraag van de cliënt in kaart en stellen een onderbouwd advies op. Het CIZ toetst ieder advies op basis van een door de zorgaanbieders ingevuld format en neemt het besluit.  88% was het advies duidelijk en compleet. Bij 96% is toegang tot de Wlz en bij 92% is het best passend zorgprofiel bepaald.

20171019 CIZ experiment indicatiestelling

Van Rijn heeft de Kamer aangegeven dat het experiment met een jaar verlengd wordt.

VS VPH op Twitter