[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Laatste reguliere jaarverslag van de Stichting Werkgroep Infectie Preventie.

Op 20 december 2016 heeft het bestuur, na overleg met de besturen van de moederverenigingen van de WIP, besloten de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting voor te bereiden.

De voorafgaande ontwikkelingen en de overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid  zijn door het bestuur in een uitgebreide brief aan de Minister van VWS beschreven welke in januari 2017 is verzonden en die in de bijlagen bij dit jaarverslag is opgenomen.

Het verslag legt als altijd verantwoording af over de activiteiten van Bestuur, Regieraad, Expertgroepen en Bureau WIP. In de gegeven omstandigheden is het onvermijdelijk dat het nu volgende enigermate het karakter heeft van een ‘inventarisatie van de boedel’.

Rest ons als bestuur allen te bedanken die -door hun belangeloze inzet in een periode van vele jaren, als lid van een Expertgroep, van de Regieraad, van het bestuur of als medewerker van Bureau WIP, of vanuit organisaties waarmee de WIP heeft samengewerkt- het mogelijk hebben gemaakt WIP-richtlijnen te ontwikkelen en te reviseren die hun onmiskenbare bijdrage hebben geleverd aan de infectiepreventie in en buiten de zorginstellingen.

 

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Stichting WIP,

170403 Jaarverslag WIP 2016-DEFINITIEF.pdf

VS VPH op Twitter