[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Van het bestuur

Welkom op de nieuwe website van het netwerk. De website is gefinancierd door deelnemers aan netwerkbijeenkomsten de afgelopen jaren. Wij hopen dat jullie de website veel zullen bezoeken. Het bestuur is in ieder geval in zijn nopjes met de nieuwe professionele website; sneller, uitgebreider en wij zijn zelf de beheerders ervan. Verder zijn er nog plannen voor een nieuwsbrief met links, activiteiten vanuit het bestuur et cetera.

Ook de samenstelling van het bestuur is veranderd en gaat veranderen.

Marcel Reinhoudt en Bernadet Derks zijn inmiddels gestopt met hun werkzaamheden voor het netwerkbestuur. Marcel was al vanaf het begin betrokken en medeoprichter van het netwerk. Met tomeloze energie en inzet heeft hij mede bijgedragen aan het netwerk zoals die nu is, inhoudelijk en organisatorisch. Zijn feedback op ontwikkelingen t.a.v. inzet en positie van de VS in het verpleeghuis op de inhoud zijn zeer waardevol geweest. Wij kunnen gelukkig nog altijd een beroep doen op zijn expertise. Marcel, hartelijk dank voor je inzet.

Bernadet is halverwege de rit op “de trein van het netwerk” gesprongen. Zij heeft zich inhoudelijk ingezet en dan met name op wetenschap middels het onderhouden van contacten met platforms en commissies. Ook Bernadet danken wij hartelijk voor haar inzet.

De volgende stap.

Inmiddels hebben wij twee nieuwe bestuursleden erbij. Femke van der Heijden en Findoer de Jong. Twee jonge en enthousiaste leden die het stokje overnemen van Marcel en Bernadet. Femke is al een paar maanden toegetreden en heeft in korte tijd het mailaccount beter gestroomlijnd.

Dan nemen nog twee bestuursleden dit jaar definitief afscheid. Donata van Rijn en Henk de Visser. Hierover volgt later dit jaar meer. Sollicitatiegesprekken met nieuwe bestuursleden zijn inmiddels in volle gang.

Het blijft van belang dat er voldoende bestuursleden zijn om de netwerkactiviteiten in deze huidige vorm te kunnen blijven doen. Vanuit de afdeling VS, maar ook vanuit V&VN en organisaties die de VS willen inzetten, komen vragen richting het netwerk!

VS VPH op Twitter