[email protected] Leden

‹ Naar het overzicht

Bernadet blikt terug op de netwerkdag

We gaan naar een andere locatie, waar meer plaats is. Onze nieuwe locatie  Seats to meat in Hoog Catherijne zal in november de locatie zijn. Hierdoor zijn de kosten hoog.

Bas begint met de complimenten over hoe georganiseerd wij zijn, nog steeds de grootste groep onder de verpleegkundig specialisten. Altijd fijn dat dit gezien wordt. Het is zo belangrijk om samen onze positie te blijven borgen omdat er erg kritisch naar de verpleegkundig specialisten gekeken worden. De VS blijft onder een vergrootglas liggen.

Dit najaar verschijnt er een artikel over het voorschrijven van UR geneesmiddelen in Dé Verpleegkundig Specialist. Ik ben nu al nieuwsgierig naar dit nummer.

Voor de toekomst mag de verpleegkundig specialist meer leiderschap tonen. We zijn vaak druk met ons werk maar een jonge beroepsgroep vergt ook profilering in het land en bij andere organisaties of publicaties.

Intercollegiale toetsing gaat om terug kijken wat je anders had kunnen doen. Daardoor ontstaan leerpunten voor de toekomst. Er is een nieuw formulier wat veel meer zekerheid geeft dat aan alle eisen is voldaan. Ik heb bedacht dat ik alle ga herschrijven, volgens mij heb ik prima aan alle eisen voldaan maar op een andere manier verslag gedaan. Het werk van de VS wordt steeds complexer. In plaats van routine gaat het naar probleem oplossen, waardoor het karakter van verpleegkundige zijn is veranderd.

Uiteindelijk is elke ICT een goede analyse, daarna de situatie problematiseren om aansluitend te bedenken wat je geleerd hebt voor de toekomst. Bewust kiezen voor een methode kan nieuwe vragen oproepen of de structuur veranderen in bekende situaties.

Luc van Houdt vertelt daarna hoe medici denken, hij heeft veel inspiratie gehaald uit het boek How doctors think, Jerome Groopman. Het stellen van een diagnose is het zoeken naar argumenten en deze verdelen in aantonende argumenten en uitsluitende argumenten.

Mirese de Boo van Uijen en Lenny Tange hebben een onderzoek gedaan naar de nitriet bepaling in het verpleeghuis. Het schema van Verenso geeft aan dat asepcifieke klachten en positief nitraat en leucocieten tot antibiotica overgegaan moet worden. Het RIVM registreert niet meer een UWI bij positief nitritaat. Wat betekent dit voor ons vervolg?

Kortom een dag waar veel antwoorden zijn gegeven en weer veel werk aan de winkel is. Wie helpt mee in het zoeken en vaststellen van de antwoorden? Wij zijn nog op zoek naar een energiek bestuurslid.

Bernadet

VS VPH op Twitter